Začal projekt Daruj chvilku s Českým rozhlasem Olomouc

V Domově seniorů POHODA v Olomouci byl ve středu 25. března zahájen unikátní projekt Daruj chvilku s Českým rozhlasem Olomouc. Hlavním cílem charitativního projektu je pomoci vyplňovat volný čas seniorům, odkázaným na určitou úroveň sociální péče. S tím souvisí podpora a popularizace dobrovolnické činnosti. Pro seniory bylo tentokrát připraveno odpoledne...

Continue reading

Jak se zrodil nápad na projekt Daruj chvilku

Nápad na tento projekt vznikl díky spolupráci marketingové agentury RPSC ideas s.r.o. s ředitelem Českého rozhlasu Olomouc Josefem Podstatou a reflektuje jeden z palčivých problémů naší společnosti. Senioři se mnohdy dostávají na okraj zájmu, což má u některých z nich za následek ztrátu smyslu života. Pro seniory, kteří pobývají v...

Continue reading