Jak se zrodil nápad na projekt Daruj chvilku

Nápad na tento projekt vznikl díky spolupráci marketingové agentury RPSC ideas s.r.o. s ředitelem Českého rozhlasu Olomouc Josefem Podstatou a reflektuje jeden z palčivých problémů naší společnosti. Senioři se mnohdy dostávají na okraj zájmu, což má u některých z nich za následek ztrátu smyslu života.

Pro seniory, kteří pobývají v domovech seniorů či obdobných zařízeních, je mnohdy tím nejcennějším lidský kontakt a pocit, že je někdo vyslechne a věnuje jim pozornost. Zaměstnanci nemohou tuto roli blízké osoby plnohodnotně naplňovat. Proto vznikl nápad aktivizovat veřejnost a propagovat dobrovolnickou činnost.

Jak vypadá projekt v praxi? Zájemci o pomoc seniorům se mohou přihlásit na našem webu a po splnění všech potřebných kritérií, které byly vytvořených ve spolupráci s Maltézskou pomocí, se mohou stát dobrovolníky. Následně již mohou věnovat špetku svého času a trávit ho se seniory, kteří jsou osamělí. Náplní takové návštěvy může být hraní nejrůznějších her, předčítání zajímavých knižních titulů či jen vřelý rozhovor, který může seniora zbavit pocitu osamělosti.

Projekt není jen o individuálních dobrovolnících, ale má další dvě roviny.Rádi bychom pro seniory pořádali také větší kulturní akce. Do projektu budou postupně zapojovány i mediálně známé osobnostmi, jejichž přítomnost umí lidem vykouzlit úsměv na tváři. Velkým tématem, kterému se budeme věnovat, jsou také zdravotně osvětové aktivity, procházky atp.

 

Partneři