Miroslav Kobza vyprávěl o pověstech Jesenicka

V pátek 24. dubna se v Klubu seniorů ve Skrbeni sešlo několik desítek jeho členů. Klub se schází pravidelně. Tentokrát měli několik důvodů. Jedním z nich byla přednáška redaktora Českého rozhlasu Olomouc Miroslava Kobzy Pověsti kraje pod Jeseníky.

Mirek Kobza se ve svém vyprávění zaměřil na vznik pověstí, jejich šíření a samozřejmě na pravdivé pozadí některých legend.  Porovnával i pověst z kraje pod Jesenickém s pověstmi na Hané, kde ústřední postavou legend bývá vodník.

Odpoledne v Klubu seniorů pokračovalo oslavami osmdesátých narozenin pěti členů. Všem gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Partneři