Projekt Daruj chvilku zavítal do Prostějova

V Domově důchodců v Prostějově se ve středu 10. června uskutečnila další z akcí projektu Daruj chvilku s Českým rozhlasem Olomouc. Hlavním cílem charitativního projektu je pomoci vyplňovat volný čas seniorům a tentokrát bylo připraveno odpoledne s řadou kulturních vystoupení.

Akce v Prostějově navazuje na úspěšné úvodní odpoledne v Domově seniorů POHODA ve Chválkovicích z konce března a několik večerů s literaturou. Cíl projektu je jasný, šířit dobrou náladu a věnovat chvíli času osamělým seniorům. Na úvod programu přivítal přítomné ředitel domova PhDr. Zdeněk Libíček, který vyzdvihl aktivity projektu a vyjádřil spokojenost s tím, že i senioři v Prostějově jsou v centru zájmu. Padla také prosba na širokou veřejnost, zda by se našli zájemci o dobrovolnickou činnost, kteří by byli ochotni ve svém volném čase pomáhat seniorům v Domově důchodců.

„Přínos takových akcí jako je Daruj chvilku s Českým rozhlasem Olomouc  vidím v tom, že půjde oslovit širokou veřejnost, lidi, kteří by měli zájem pracovat v domově důchodců jako dobrovolníci. To jsou lidé, kteří přijdou a věnují tu svoji chvilku našim klientům, protože při vší úctě k našemu personálu, který se bezvadně stará o všechny naše uživatele, náš personál nemá tolik času, aby s každým, kdo to potřebuje, strávil nějaký čas, aby se mu věnoval, vyslechl ho, povykládal si s ním, podržel ho třeba za ruku, pohladil. A od dobrovolníků si slibujeme, že by tuto funkci mohli plnit,“ upřesňuje Libíček.

Středečního odpoledne se zúčastnila moderátorka Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová a členka činohry Moravského divadla Olomouc Vendula Fialová. Obě ambasadorky měly pro seniory připraveny vybrané povídky. Nejprve Dita Vojnarová přečetla povídku z knihy Mirka Kobzy – Povídánky od nitěných knoflíků. Po ní následovalo vystoupení prostějovského Karla Gotta – Ondřeje Provazníka. Po rozproudění seniorů, kteří si společně s Ondřejem pěli známé písně, nastoupila opět klidnější pasáž, v podání Venduly Fialové. Ta si vybrala veselou povídku z knihy Úsměv, prosím od Jaroslavy Pechové. Pro velký úspěch byl připraven ještě druhý blok písní, jež prosluly zejména díky podání mistra Karla Gotta. Na závěr programu pozdravila seniory ještě i letošní vítězka soutěže  MissOK – Miss středních škol Olomouckého kraje Natálie Novosadová. Ta poté s každým seniorem prohodila pár vlídných slov.

Na projektu Daruj chvilku spolupracuje Český rozhlas Olomouc s marketingovou agenturou RPSC ideas s.r.o. a ve spolupráci s Olomouckým krajem a Maltézskou pomocí. Na podzim je naplánováno rozšíření aktivit také do Moravskoslezského kraje. Bližší informace o aktivitách projektu i o postupu, jak se stát dobrovolníkem a pomáhat, naleznete na www.darujchvilku.cz

Mezi ambasadory projektu patří třeba také miss Gabriela Franková, skokan na lyžích Jakub Janda či redaktor Miroslav Kobza. Řady ambasadorů včetně plánovaných aktivit se neustále rozšiřuje.

Partneři